Projekty EU

Stale się rozwijamy korzystając z funduszy unijnych

Realizacja kompleksowych i złożonych projektów, które zlecają nam nasi klienci, wymagają stałego nakładu inwestycji. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów korzystamy z funduszy unijnych które zapewniają nasz stabilny rozwój.

Baner Funduszy Europejskich

„Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii wytwarzania Innowacyjnych Odlewów”

Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych Andrzej Zub realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZUB przez wdrożenie własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych wyrobów w postaci innowacyjnych odlewów z wykorzystaniem pryzmatów węglikowych. Zakres projektu obejmuje nabycie robót i materiałów budowlanych oraz środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż prawo własności nieruchomości. W efekcie realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa, procesowa, nietechnologiczna oraz ekoinnowacja.

Cel projektu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZUB przez wdrożenie własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych wyrobów. Beneficjent: Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych Andrzej Zub


„Wdrożenie wyników własnych prac B+R z zakresu opracowanej technologii wytwarzania innowacyjnych produktów w postaci innowacyjnych odlewów z wykorzystaniem pryzmatów węglikowych”

Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych Andrzej Zub pragnie poinformować, iż w wyniku wdrożenie wyników własnych prac B+R z zakresu opracowanej technologii wytwarzania innowacyjnych produktów w postaci innowacyjnych odlewów z wykorzystaniem pryzmatów węglikowych wprowadza do swojej oferty nowy produkt.

Cechy nowego innowacyjnego produktu:

Twardość: 60 HRC oraz szybkość masowa zużycia: 0,015 Vw (próbka 18,83 g)

Twardość wyrobu sprawia, że wykonane przy pomocy Innowacyjnych Odlewów narzędzia mają większą wytrzymałość. Powoduje to, że są mniej podatne na szybkie zużywanie. Wysoka twardość i powiązana z tym odporność na ścieranie i niska szybkość masowa zużycia sprawia, że odlewy są pożądane przez branże, które w wysokim stopniu eksploatują wyprodukowane narzędzia robocze, jak górnictwo, branża wydobywcza, rolnicza, maszynowa, przemysł ciężki.

Żywotność 1 młotka o wadze 68 kilogramów wynosząca aż 400 h (po 200 h z każdej strony)

Wydłużona żywotność generuje znaczne oszczędności, ograniczone są przestoje. Praca operatora danej maszyny przebiega płynnie. Jednocześnie poprawia się bezpieczeństwo pracy (rzadsze wymiany ograniczają ryzyko wypadku przy pracy). Montaż pryzmatów węglikowych jest prosty, trwa tylko 300 sec.