Projekty EU

Stale się rozwijamy korzystając z funduszy unijnych

Realizacja kompleksowych i złożonych projektów, które zlecają nam nasi klienci, wymagają stałego nakładu inwestycji. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów korzystamy z funduszy unijnych które zapewniają nasz stabilny rozwój.

Baner Funduszy Europejskich

„Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii wytwarzania Innowacyjnych Odlewów”

Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych Andrzej Zub realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZUB przez wdrożenie własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych wyrobów w postaci innowacyjnych odlewów z wykorzystaniem pryzmatów węglikowych. Zakres projektu obejmuje nabycie robót i materiałów budowlanych oraz środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż prawo własności nieruchomości. W efekcie realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa, procesowa, nietechnologiczna oraz ekoinnowacja.

Cel projektu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZUB przez wdrożenie własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych wyrobów. Beneficjent: Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych Andrzej Zub